MSCDN Wydział w Ostrołęce - Konkurs dla nauczycieli - opiekunów stypendystów 2017/2018
Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Konkurs dla nauczycieli - opiekunów stypendystów 2017/2018

 

 Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, Departament
Edukacji Publicznej i Sportu realizujący projekty
stypendialne

„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” oraz „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych jest Organizatorem konkursu: Opiekun Stypendysty Roku 2017/2018.

Konkurs adresowany jest do nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych sprawujących opiekę dydaktyczną nad stypendystami realizującymi w roku szkolnym 2017/2018 Indywidualne Plany Rozwoju Edukacyjnego/Zawodowego Uczniów (IPREU/IPRZU).
W konkursie zostaną  nagrodzeni zaangażowani i kreatywni opiekunowie dydaktyczni stypendystów, którzy zgłoszą sprawozdania końcowe z realizacji IPREU/IPRZU na stronach internetowych projektów. Formularz konkursowy wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych należy złożyć we właściwym wydziale MSCDN w terminie do 13 lipca 2018 roku.
Zapraszamy do udziału w konkursie.
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie Organizatora konkursu, na stonach projektów oraz na stronie MSCDN:

https://www5.oeiizk.waw.pl/stypendia
https://www5.oeiizk.waw.pl/stypendiazawodowe
http://ostroleka.mscdn.pl

Regulamin konkursu            

Formularz zgłoszenia

mpp